• אייקון פייס בוק

להקת הנח"ל – בהאחזות הנח"ל בסיני