• אייקון פייס בוק

מופע משותף מאוד עם יהודית רביץ ורמי קליינשטיין